Het Project

Uit Living Lab Open Cultuurdata
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Missie en Visie

In het project Living Lab Open Cultuurdata wordt gewerkt aan een duurzame manier om digitaal aanbod eenvoudig toegankelijk te maken voor een groot publiek.

De vraag die in dit project centraal staat luidt:

Hoe kan het aanbod van culturele instellingen bijeen worden gebracht zodanig dat (i) dit beschikbaar gesteld wordt volgens open standaarden op platforms ingericht volgens publieke waarden, (ii) dit optimaal wordt ontsloten voor exploratie door het publiek (iii) en duurzaam wordt opgeslagen en toegankelijk gemaakt?

Consortium

Het projectconsortium wordt gevormd door vier ketenpartners en zes satellietpartners. Kernpartners zijn PublicSpaces, WAAG, Beeld en Geluid en de NPO. Naast deze kernpartners van het Living Lab Open Cultuurdata nemen zes satellietpartners deel aan het project: debatcentrum Pakhuis De Zwijger (Amsterdam), Tetem (Enschede), STRP (Eindhoven), ArchiXL, het InScience festival (Nijmegen) en Dutch Composers Now.

Het consortium zoekt actief samenwerking met de andere partijen in de Innovatielabs. Daarnaast is er nauw contact met relevante netwerken zoals Podiumkunst.net en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Presentaties

...

Andere initiatieven en gerelateerd werk


Innovatielabs.png

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Innovatielabs, dat een impuls geeft aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Dit programma wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL in opdracht van het ministerie van OCW.